МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

Медицински транспорт

Клиничката болница Жан Митрев располага со 4 амбулантни возила со кои се врши транспорт на пациентите до нашата болница.

При самиот транспорт пациентите се придружувани од медицински тим во зависност на здравствена состојба на пациентите (од интентензивна нега и анестезиологија). Амбулантното возило е оперемено со адекватни лекарства и средства за имобилизација на пациентот, мониторинг, кислородна поддршка, респиратор, инфузиона терапија со цел на пациентот да му се овозможи соодветна грижа во зависност на потребите на нивната здраствена состојба.

Медицински транспорт