Општа хирургија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Општа хирургија

 

Доменот на општата хирургија е евалуација, дијагноза, консултација и обезбедување на пре, во тек – и постоперативна нега и хируршки процедури во третман на различни болести и повреди на гастроинтестинален тракт, кожа, меки ткива, дојка, ендокрин систем, глава и врат, малигни заболувања, траума и васкуларен систем.

Глава и врат

 • Хируршки третман на бенигни лезии (биопсија и инцизија)
 • Хируршки третман на обезбедување на дишен пат
 • Хируршки третман на тироидеа (бенигни и малигни заболувања)
 • Хируршки третман на паратироидна жлезда
 • Бипсија на лимфен јазол

 

Дојка и лимфен систем

 • Операции на бенигни тумори на дојка
 • Операција на канцер на дојка
 • Биопсија на лимфни јазли
 • Дисекција на аксиларни лимфни јазли

 

Граден кош

 • Дијафрагмална хернија
 • Поставување на торакален дрен

 

Абдомен и ретроперитонеум

 • Хируршки третман на болести на желудник и дванаестпалечно црево
 • Хируршки менаџмент на болести на хранопровод
 • Антирефлуксна хирургија
 •  Хијатална хернија
 • Дивертикулум

 

Хепатопанкреатична и билијарна патологија

 • Бенигна билијарна болест
 • Хируршки третман на дистална панкреатична болест
 • Биопсија и ресекција на црн дроб

 

Тенко и дебело црево

 • Хируршки третман на бенигни и малигни заболувања на тенко и дебело црево

 

Хирургија на солидни органи 

 • Хируршки третман на болести на слезина
 • Хируршки третман на цисти на црн дроб

 

Ѕид на абдомен

 • Хируршки третман на препонски кили
 • Хируршки третман на вентрални кили
 • Реконструктивна хирургија на абдоменален ѕид
 • Поставување на абдоменален дрен

 

Карлица

 • Хируршки третман на болести на анус
 • Хируршки третман на болести на ректум

 

Екстремитети и меки ткива

 • Хируршки третман на бенигни и малигни промени на кожа
 • Хируршки третман на бенигни мекоткивни тумори
 • Хируршки третман на малигни мекоткивни тумори

Васкуларна хирургија

 • Васкуларен пристап
 • Лигација и стрипинг на варикозни вени