Торакална хирургија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Торакална хирургија

 

 

Торакалната хирургија ја опфаќа оперативната, периоперативната и постоперативната грижа за пациентите со здобиени и конгенитални патолошки состојби во градниот кош. Ова ги вклучува патолошките состојби на белите дробови, езофагусот и ѕидот на градниот кош, како и тумори на медиастинумот, заболувања на дијафрагмата и перикардиумот.  Менаџирањето на дишните патишта и повредите на градниот кош исто така спаѓаат во опсегот на специјалноста торакална хирургија.

Во торакална хирургија спаѓаат:

  • Хирургија на бели дробови
  • Хирургија на тироидна жлезда
  • Хирургија на деформитети на граден кош
  • Хирургија на медиастум
  • Хирургија на дојка