Закажете преглед

Закажи преглед

Домашна посета

Почитувани,

Zan Mitrev Clinic воведува нова услуга- ДОМАШНА ПОСЕТА со преглед од кардиолог, за сите пациенти кои поради пандемијата не можат да дојдат во нашата клиника, а имаат кардиоваскуларни заболувања.

Закажете термин за домашна посета во период од 07 до 20 часот секој работен ден, а за викенд од 07 до 15 часот, преку телефонскиот број:  02/3091 484 или преку електронската пошта: infosalter@zmc.mk.

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Трансфузиона медицина

Вовед

Трансфузионата медицина ( трансфузиологија) е медицинска гранка која се однесува на трансфузија на крв и крвни компоненти и хемовигилноста. Дејноста ја обавуваат лаборанти трансфузисти под супервизија на лекар специјалист трансфузиолог.

Хемовигилноста ги покрива сите активности во ланецот на трансфузионата медицина од дарителот на крв до примателот. Овие постапки овозможуваат идентификација и превенција на појавата или повторувањето на несакани ефекти асоцирани со трансфузија на крвни компоненти со цел да се зголеми безбедноста и ефикасноста при трансфузија на крв (СЗО). Во таа насока е рационалната употреба на крвните компоненти (навремена трансфузија само таму каде е навистина потребна), од причина што крвта е ограничен ресурс од хумано потекло, но и трансплантат на туѓо ткиво чија употреба е поврзана со низа несакани ефекти кај примателот.