Трансфузиона медицина - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Трансфузиона медицина

 

 

 

Трансфузионата медицина (трансфузиологија) е медицинска гранка која се однесува на трансфузија на крв и крвни компоненти и хемовигилноста. Дејноста ја обавуваат лаборанти трансфузисти под супервизија на лекар специјалист трансфузиолог.