Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Doza e shëndetit ditor

Kthehu te Doza e shëndetit ditor

07.03.2023

Çrregullimi disociativ i identitetit

Çrregullimi disociativ i identitetit është një gjendje në të cilën identiteti i një personi ndahet në dy ose më shumë gjendje të veçanta të personalitetit. Kjo sëmundje mbetet pak e kuptuar dhe disi misterioze.
Besohet se traumat, veçanërisht gjatë fëmijërisë, mund të kenë ndikim. Ajo manifestohet me një ndjenjë shkëputjeje emocionale, vetënjohje të dobët, humbje të kujtesës për ngjarjet e përditshme dhe informacionet personale. Njerëzit vuajnë gjithashtu nga depresioni, disa prej tyre përjetojnë tentativa për vetëvrasje, vetëdëmtim, ndryshim të nivelit të funksionimit, shpërfytyrim, abuzim me substanca ose preken nga halucinacione dëgjimore ose vizuale.

Në rastin e çrregullimit disociativ të identitetit, individi zotëron dy personalitete të ndryshme ose të ndryshme dhe relativisht të qëndrueshme. Këta quhen edhe personalitete të ndara. Këto personalitete të ndryshme kontrollojnë veçmas sjelljen e personit. Vetëm 1% e popullsisë vuan nga ky çrregullim i shumëfishtë i personalitetit. Me këtë gjendje, këta persona kanë nevojë për mbështetje adekuate sociale nga familjarët, miqtë dhe komuniteti, por duhet theksuar se marrja e mbështetjes dhe ndihmës psikologjike është tepër e rëndësishme.

Por çfarë është në të vërtetë Njeriu/Personi? Psikologjia e përcakton personalitetin si një karakteristikë psikologjike të njerëzve, e cila ndikon drejtpërdrejt në mendimet, veprimet dhe fjalët e çdo personi. Por është mirë të përmendet se Person vjen nga fjala latine persona, që do të thotë maskë. Një person është një maskë skenike e përdorur nga një aktor për të fshehur identitetin e vërtetë të personazhit të skenës. Ai synon të përfaqësojë një tipar të caktuar të karakterit.

Prandaj, ne si njerëz, kur analizojmë veprimet dhe fjalët tona, kuptojmë se secili prej nesh tregon një anë të ndryshme të karakterit tonë në situata dhe në vende të ndryshme. Ndonjëherë personalitetet tona duket se ndryshojnë varësisht se me kë jemi dhe çfarë po bëjmë.
Të njëjtën gjë duhet ta kemi parasysh për të kuptuar veten dhe njerëzit përreth nesh. Duke perceptuar karakteristikat personale, ne do të jemi në gjendje të kuptojmë sjelljet, mendimet dhe karakteret e njerëzve dhe kjo do të na lejojë të sillemi me tolerancë dhe mbështetje më të madhe ndaj tyre.

Ekipi ynë i psikiatërve dhe psikologëve është në dispozicionin tuaj për çdo konsultim, mbështetje dhe ndihmë psikologjike, prandoj, në rast se përballeni me çrregullim disociativ të identitetit mos nguroni të bëni rezervimin e konsultës tuaj në 02 3091 484

Dr. Marija Kostadinovska
Specialiste psikiatre