Dita e zemrës në Zan Mitrev Clinic

Ngjarje

Shtator 09,2018

Në Zan Mitrev Clinic sot u shënua Dita Botërore e Zemrës, Një pjesë e madhe e qytetarëve, pacientë dhe miq tanët e ndajë kënaqësinë e tyre nga shërbimet që u a ka ofruar klinika dhe bënë konsultime me një pjesë të stafit mjekësor që u ishte në dispozicion për disa orë. Këshilla për jetë të shëndetshme dhe parandalim jepnin doktor Pllaninka Zafirovska – internist specialist, Frosina Ristovska – psikolog psikoterapeut dhe Marina Relushkoska – nutricionist.

Ndër vizitorë ishin edhe anëtarët e organizatës joqeveritare “Zdrava idnina” (E Ardhme e Shëndetshme) nga emri i së cilës u drejtua zotëria Zoran Mitev.