Është lënë në pritje ndërtimi i qendrës radiologjike-onkologjike më moderne në rajon

Ngjarje

Mars 03,2023

Si rezultat i zhvillimeve të 8 muajve të fundit lidhur me klinikën Zhan Mitrev, informojmë opinionin publik se jemi të detyruar të pezullojmë ndërtimin e qendrës së re radiologjike-onkologjike në Katllanovë, e cila ishte parashikuar të fillonte vitin e kaluar.

“Qendra për Radiologji dhe Onkologji” është një investim i projektuar me vlerë 45 milionë euro, dhe ndërtimi i kësaj qendre është planifikuar në bashkëpunim me partnerë të huaj. Është parashikuar të ndërtohet në një lokacion në zonën e Katllanovës afër Shkupit, me rreth 350 punonjës – mjekë dhe personel tjetër mjekësor. Qendra radiologjike-onkologjike është planifikuar të pajiset me aparaturat më moderne për diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë rëndë. Gjithashtu, është projektuar një seksion i veçantë i destinuar për rehabilitimin dhe kujdesin e pacientëve të prekur nga sëmundje malinje dhe sëmundje të tjera. Me realizimin e këtij projekti do të ofrohet kujdes dhe trajtim i lartë mjekësor për pacientët.

Shpresojmë që këtë vit më në fund do të fillojmë me ndërtimin e këtij projekti, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Maqedoninë dhe rajonin.