Klinika Zhan Mitrev: Gjykata Penale ka marrë vendim pa gjyq, gjyqtarja Lidija Petrovska ka marrë vendim me të cilin Spitali ynë duhet të ndërpresë punën

Ngjarje

Shkurt 02,2023

Klinika Zhan Mitrev njofton opinionin publik se një ditë para fillimit të gjyqit, Gjykata Penale ka marrë vendim për përcaktimin e masave të propozuara që parashikojnë bllokimin e plotë të llogarive të spitalit.
Theksojmë se masat e marra bllokojnë plotësisht funksionimin e Spitalit Zhan Mitrev, që është një organizatë shëndetësore me interes publik.

Klinika Zhan Mitrev duke filluar nga sot nuk është në gjendje të shlyejë detyrimet ndaj bankave.
Duam të informojmë publikun se do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë dhe trajtimi i asnjë pacienti nuk do të vihet në dyshim, edhe pse procedurat e Gjykatës Penale të cilat zbatohen me kërkesë të prokurorisë çojnë në një drejtim tjetër, që në fakt, kërkon mbylljen tonë.
Gjithçka që kërkuam ishte të bëhej një gjyq i drejtë në lidhje me gënjeshtrat dhe falsitetet e bëra ndaj Klinikës sonë ndërkohë që morëm “dënim” madje para vetë fillimit të gjyqit.

Pikërisht për shkak të zhvillimit të këtyre ngjarjeve, pas shtatë muajsh sulm të sinkronizuar dhe organizuar, kërkuam nga publiku, por edhe nga përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar në Maqedoni, të interesohen dhe të ndjekin procesin gjyqësor.
Është mëse e qartë, apelet tona ishin të kota, sepse pikërisht para fillimit të procesit gjyqësor, tashmë jemi dëshmitarë të një bllokade brutale të paqartë ndaj Klinikës Zhan Mitrev.

Është tërësisht i pabazuar arsyetimi i Gjykatës Penale se personat juridikë që nuk janë në interes të klinikës janë të bllokuara. “IPSH Zhan Mitrev Strumica” dhe “Manastir” nuk mund t’i mbulojnë vetë investimet dhe mbulohen nga klinika amë në Shkup.
Subjekti tjetër juridik “Fila Farm” është duke punuar me hua për të shlyer kërkesat e subjektit juridik “LABS”, i cili po ashtu është themeluar dhe i lidhur me Klinikën Zhan Mitrev.
Kompanitë e listuara janë themeluar dhe financuar sipas rregulloreve ligjore në vend dhe janë të lidhura ngushtë me funksionimin e klinikës. Këto kompani punësojnë një numër të madh njerëzish dhe kapitali i tyre është dyfishuar.
Theksojmë se ky vendim i Gjykatës Penale është në kundërshtim me parimet e prezumimit të pafajësisë dhe krijon presion të pabazë mbi Klinikën Zhan Mitrev.