Klinika Zhan Mitrev: Proces dhe sulm i organizuar me thirrje për linçim për akuza të pabaza

Ngjarje

Prill 04,2023

Seanca e sotme dhe kushtet në të cilat po zhvillohet, tregojnë se ndaj Dr. Zhan Mitrev dhe Klinikës Zhan Mitrev ka një proces të udhëzuar dhe një sulm të organizuar për akuzë të pabazuar. Prania e personave me pankarta ditën e seancës tregon se gjithçka që lidhet me këtë proces është e organizuar dhe po zhvillohet sipas agjendës së dikujt. Organizimi i personave me pankarta që bëjnë thirrje për linçim dhe krijimin e një atmosfere sikur tashmë gjithçka është vendosur, në fakt është shkelja më e ashpër e drejtësisë dhe heqja e të drejtës për të provuar pafajësinë dhe të vërtetën. Kjo nuk është një armë ligjore dhe kështu shtypet e vërteta.

Nëse procesi kundër Dr. Zhan Mitrev dhe Klinikës Zhan Mitrev është i paanshëm, i drejtë dhe pa ndikim, atëherë ku është prezumimi i pafajësisë dhe pse ka një sulm të organizuar.
Prezumimi i pafajësisë duhet respektuar seriozisht dhe pa kompromis në çdo rast, veçanërisht në rastin e doktorit Zhan Mitrev dhe Klinikës, që kryen funksion përgjithësisht të dobishëm për qytetarët dhe ofron kujdes për shëndetin e tyre.

Deri më tani është dëshmuar se i gjithë procesi kryhet me qëllim për të dëmtuar, e jo me qëllim për të vërtetuar fajësinë, sepse ata vetë e dinë se në këtë rast nuk ekziston faj.

Përkundër gjithë kësaj, Klinika Zhan Mitrev dhe Dr. Mitrev vazhdojnë luftën e tyre për drejtësi dhe për të dëshmuar pafajësinë në këtë proces të instrumentuar dhe paralelisht nën ndikimin e të gjitha presioneve, dhe vazhdojnë të punojnë me pacientët e tyre, trajtimin dhe përmbushjen e misionit të tyre humanitar.