Kurs dyditor për dhënien e ndihmës së parë në bashkëpunim me Ambasadën Hollandeze

Ngjarje

Korrik 07,2022

Në periudhën nga 11 deri më 12 korrik në ambientet e klinikës sonë në bashkëpunim me punonjësit e Ambasadës Holandeze në Shkup është mbajtur kursi dyditor për dhënien e ndihmës së parë.
Gjatë kursit, pjesëmarrësit u njohën me parimet bazë të ndihmës së parë. Në të njëjtën kohë, ata morën njohje teorike dhe praktike në lidhje me procedurat e ofrimit të ndihmës së parë.

Gjatë ditës së parë u demostruan situata të tilla si: reanimim kardiopulmonar, përdorim i defibrilatorit automatik, mbytje, infarkt, shoku anafilaktik, sulm astmatik, atak epileptik, koma hipo dhe hiperglicemike. Gjatë ditës së dytë, përmes edukimit teorik dhe praktik, pjesëmarrësit fituan aftësitë e ndihmës së parë për fraktura, lëndime të indeve të buta, lëndime të shtyllës kurrizore, lëndime në kokë, goditja nga të nxehtit, goditja nga dielli, djegie, goditje elektrike, ngrirje, si dhe lëndime të syve.

Trajnerët tanë ishin Dr. Tanja Angjusheva dhe fizioterapisti Nikodin Veljanovski. Falenderojmë Ambasadën Holandeze në Shkup për besimin ndaj klinikës dhe stafit të klinikës tonë.