Marrja e njohurive të reja është gjithmonë një sfidë, por edhe një përvojë emocionuese

Ngjarje

Prill 04,2024

Njohuri të reja shkencore për të avancuar kujdesin ndaj pacientit, një sërë seancash ndërvepruese me raste praktike mbi menaxhimin e aksesit sfidues vaskular dhe skenarë të TAVI ishin vetëm disa nga ato që na u prezantuan në takimin e parë rajonal My Sofia Valves të mbajtur në fillim të prillit në Spitalin Universitar “Shën Ana” në Sofje, Bullgari. Natyrisht, interes më të madh shkaktoi seanca “Raste sfiduese dhe komplikime”.

Në këtë kurs pjesëmarrës ishin edhe një pjesë e ekipit tonë të angio-sallës, të udhëhequr nga Dr. Vilma Ampova-Sokollov – kardiologe dhe infermieret Suzana Kostovska dhe Sonja Rusevska.