Zhan Mitrev: Asnjë qindarkë më shumë nuk është marrë nga pacientët gjatë pandemisë, as për shkak të ndonjë llogaritje të gabuar financiare; turp për të gjithë ata që më akuzojnë për përfitim

Ngjarje

Nëntor 11,2022

Klinika Zhan Mitrev nuk ka marrë asnjë qindarkë më shumë nga pacientët gjatë pandemisë, as për shkak të ndonjë llogaritje të gabuar financiare. Administrata për të Ardhurat Publike si dhe ekspertët e pavarur kanë konstatuar se çdo depozitë që është marrë nga pacientët dhe nuk është përdorur/shfrytëzuar, iu është kthyer pacientëve deri në qindarkën e fundit.
Qindra shtetas të huaj kanë ardhur gjatë periudhës së Covid-19 dhe mjekimi i tyre është paguar nga kompani të njohura ndërkombëtare sigurimesh nga Anglia, Gjermania, Italia, Zvicra, ky është një tregues i funksionimit të zellshëm financiar të Klinikës dhe suksesi i trajtimit nuk ka qenë në asnjë moment temë për bisedë.

“Në vitin 2020 pacientëve tanë u kemi kthyer mbi 2 milionë euro, në vitin 2021 kemi kthyer 3 milionë e 200 mijë euro nga depozitat e marra. Për çfarë përfitimi po flasim këtu, nëse do të kishim dashur të bënim diçka të tillë, mendoni se do t’u kishim kthyer 5 milionë e 200 mijë euro pacientëve në periudhën e Covid-19. Turp për të gjithë ata që na akuzojnë për përfitime”, thekson doktor Zhan Mitrev.

Gjatë trajtimit të pacientëve nuk është bërë asgjë jashtë udhëzimeve dhe procedurave. Procesi i hemofiltrimit ka shpëtuar jetë njerëzish. Këtë e vërteton edhe shkalla e vdekshmërisë, e cila është e ulët në klinikën tonë gjatë pandemisë COVID-19. Sipas raporteve të detajuara spitalore, në Klinikën Zhan Mitrev janë shtruar gjithsej 1738 pacientë, prej të cilëve 1296 kanë shpëtuar, duke e rritur shkallën e suksesit në 74,6% përsa i përket trajtimit të pacientëve në gjendje të komplikuar si pasojë e Covid-19.
Nga pacientët që janë trajtuar për Covid-19 në Klinikën Zhan Mitrev, 294 pacientë ose 47% kanë qenë të shtruar më parë në institucione të tjera spitalore.

Infeksionet bakteriale në kohën e COVID-19 ishin për shkak të gjendjes së imunitetit të dobët ose të pamjaftueshëm të pacientëve si pasojë e përdorimit të tepërt të antibiotikëve dhe kortikosteroideve. Në klinikën Zhan Mitrev askush nuk i fshehu infeksionet intraspitalore, gjatë pandemisë COVID-19, shumicën e infeksioneve pacientët tashmë i kishin me vete, para pranimit në klinikën tonë dhe pavarësisht kësaj ata janë trajtuar në mënyrën e duhur.

“Jam krenar që arrita të vendos standarde të reja në sektorin privat shëndetësor duke ngritur nivelin e cilësisë së shërbimeve. Jam i lumtur që pas meje ka një ekip profesionistësh të lartë që luftojnë çdo ditë për jetën e njerëzve. Dhe më shqetëson shumë kur dikush na akuzon se kemi përfituar nga fatkeqësia e dikujt tjetër. Këto janë faktet dhe shifrat që flasin për mënyrën se si është zhvilluar mjekimi dhe trajtimi i pacientëve në Klinikën Zhan Mitrev. Këto shifra i kanë edhe institucionet dhe do ta dëshmojnë të vërtetën”, theksoi dr. Mitrev.

Zhan Mitrev: Asnjë qindarkë më shumë nuk është marrë nga pacientët gjatë pandemisë, as për shkak të ndonjë llogaritje të gabuar financiare; turp për të gjithë ata që më akuzojnë për përfitim

Klinika Zhan Mitrev nuk ka marrë asnjë qindarkë më shumë nga pacientët gjatë pandemisë, as për shkak të ndonjë llogaritje të gabuar financiare. Administrata për të Ardhurat Publike si dhe ekspertët e pavarur kanë konstatuar se çdo depozitë që është marrë nga pacientët dhe nuk është përdorur/shfrytëzuar, iu është kthyer pacientëve deri në qindarkën e fundit.
Qindra shtetas të huaj kanë ardhur gjatë periudhës së Covid-19 dhe mjekimi i tyre është paguar nga kompani të njohura ndërkombëtare sigurimesh nga Anglia, Gjermania, Italia, Zvicra, ky është një tregues i funksionimit të zellshëm financiar të Klinikës dhe suksesi i trajtimit nuk ka qenë në asnjë moment temë për bisedë.

“Në vitin 2020 pacientëve tanë u kemi kthyer mbi 2 milionë euro, në vitin 2021 kemi kthyer 3 milionë e 200 mijë euro nga depozitat e marra. Për çfarë përfitimi po flasim këtu, nëse do të kishim dashur të bënim diçka të tillë, mendoni se do t’u kishim kthyer 5 milionë e 200 mijë euro pacientëve në periudhën e Covid-19. Turp për të gjithë ata që na akuzojnë për përfitime”, thekson doktor Zhan Mitrev.

Gjatë trajtimit të pacientëve nuk është bërë asgjë jashtë udhëzimeve dhe procedurave. Procesi i hemofiltrimit ka shpëtuar jetë njerëzish. Këtë e vërteton edhe shkalla e vdekshmërisë, e cila është e ulët në klinikën tonë gjatë pandemisë COVID-19. Sipas raporteve të detajuara spitalore, në Klinikën Zhan Mitrev janë shtruar gjithsej 1738 pacientë, prej të cilëve 1296 kanë shpëtuar, duke e rritur shkallën e suksesit në 74,6% përsa i përket trajtimit të pacientëve në gjendje të komplikuar si pasojë e Covid-19.
Nga pacientët që janë trajtuar për Covid-19 në Klinikën Zhan Mitrev, 294 pacientë ose 47% kanë qenë të shtruar më parë në institucione të tjera spitalore.

Infeksionet bakteriale në kohën e COVID-19 ishin për shkak të gjendjes së imunitetit të dobët ose të pamjaftueshëm të pacientëve si pasojë e përdorimit të tepërt të antibiotikëve dhe kortikosteroideve. Në klinikën Zhan Mitrev askush nuk i fshehu infeksionet intraspitalore, gjatë pandemisë COVID-19, shumicën e infeksioneve pacientët tashmë i kishin me vete, para pranimit në klinikën tonë dhe pavarësisht kësaj ata janë trajtuar në mënyrën e duhur.

“Jam krenar që arrita të vendos standarde të reja në sektorin privat shëndetësor duke ngritur nivelin e cilësisë së shërbimeve. Jam i lumtur që pas meje ka një ekip profesionistësh të lartë që luftojnë çdo ditë për jetën e njerëzve. Dhe më shqetëson shumë kur dikush na akuzon se kemi përfituar nga fatkeqësia e dikujt tjetër. Këto janë faktet dhe shifrat që flasin për mënyrën se si është zhvilluar mjekimi dhe trajtimi i pacientëve në Klinikën Zhan Mitrev. Këto shifra i kanë edhe institucionet dhe do ta dëshmojnë të vërtetën”, theksoi dr. Mitrev.