НАШИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТРИ ВО МАКЕДОНИЈА

ПЗУ Жан Митрев Дијагностик – Струмица

ПЗУ Жан Митрев Дијагностик - Струмица

ПЗУ Жан Митрев Дијагностик во Струмица располага со следните амбуланти:

 • Специјалистичка ординација по интерна медицина
 • Специјалистичка ординација по ортопедија
 • Специјалистичка ориднација по урологија
 • Дијагностичка биохемиска лабораторија
 • Лабораторија за молекуларна дијагностика
 • Ординација по радиодијагностика
 • Фила Аптека

Работно време:

Од понеделник до петок 08:30 – 16:30 часот

Во Дијагностичкиот Центар во Струмица се извршуваат сите видови на специјалистички и субспецијалистички прегледи

infostrumica@zmc.mk
034 320 302 / 070 408 064
Ул. Гоце Делчев, Бр. 113

Прегледи и интервенции во Специјалистичка ординација по интерна медицина:

 • Интернистички преглед
 • Ехо преглед на абдомен
 • Ехо преглед на тироидеа
 • Васкуларен преглед (ехо преглед на крвни садови на нозе и каротиди)
 • Спирометрија со терапија
 • Коронарен стрес тест (КСТ)
 • АБП Холтер
 • ЕКГ Холтер
 • ЕКГ и интерпретација на ЕКГ
 • Ехо преглед на дојка
 • Ехо преглед на урогенитални органи
 • Интернистички ендокринолошки преглед
 • Рекателен преглед (абдоминален хируршки преглед)
 • Обработка и шев на мала хируршка рана (освен на лице и врат)
 • Отстранување на шев на мала хируршка рана (освен на Лице и врат)
 • Отстранување на шинска, гипсана (лонгета) имобилизација
 • Поставување на привремена имобилизација и шанцова крагња
 • Отстранување на страно тело од поткожно ткиво
 • Преврски и механичка хемостаза
 • Обработка на рана и подготовка за упатување
 • Поставување и промена на уринарен катетер и испирање
 • Тераписка и прочистителна клизма
 • Интравенозна инфузија
 • Поставување на венска инфузија
 • Апликација на кутана, субкутана, интрамускулна и венска инекција

Консултативни прегледи на субспецијалисти лекари од Жан Митрев Клиника Скопје

 • Кардиоваскуларен преглед
 • Педијатриски кардиолошки преглед
 • Транскранијален доплер
 • Ендокринолошки преглед
 • Дијабетолошки преглед

Прегледи и интервенции во Специјалистичка ординација по ортопедија:

 • Оротпедски преглед (за возрасни)
 • Ортопедски преглед со ехо за деца
 • Ортопедски преглед на локомоторен систем
 • Ехо преглед на мускулоскелетен систем
 • Апликација на коритикостероид и анестетик
 • Апликација на хијалуронска киселина (оптивиск)
 • Пункција на голем зглоб
 • Поставување и вадење на мал и голем завој
 • Поставување и вадење на мала и голема лонгета
 • Преврски и обработка на рани
 • Амбулантски хируршки интервенции
 • Апликација на ПРП
 • Прегледи и интервенции во Специјалистичка

Ординација по урологија:

 • Уролошки преглед
 • Апликација на лекови во мочен меур
 • Биопсија на простата
 • Брис од уретра
 • Етиопсија на кожа-мала екцизија
 • Етиопсија на кожа-екцизија
 • Поставување и вадење на катетер
 • Фимоза – амбуланстки третман

Прегледи и интервенции во Специјалистичка Ординација по радиодијагностика:

 • РТГ амбулантско
 • Декса снимање
 • Мамографија 2Д
 • Мамографија 3 Д
 • МСКТ Калциум Скоринг
 • МСКТ серија со контраст
 • МСКТ нативна серија
 • МСКТ на повеќе регии
 • МСКТ на аорта/срце по кардиопротокол
 • МСКТ виртуелна колоноскопија
 • ПРТ под контрола на КТ
 • Биопсија под контрола на КТ

Услуги во Дијагностичка Биохемиска лабораторија:

 • Срцеви маркери
 • Крвна слика
 • Елелктолитен статус
 • Липиден статус
 • Орален гликоза толеранс тест ОГТТ
 • Орален гликоза толеранс тест ОГТТ за бремени
 • Серумско железо, глукоза, ЛДЛ, триглицериди, ХДЛ, холестерол, уреа, креатинин, калиум, натриум, калциум вкупен, ALAT, ASAT
 • Хеликобактер IgG
 • Шема за антикоагулантна терапија
  Д-Димери
 • Пакет –биохемиски анализи
 • Серумско железо, глукоза, ЛДЛ, триглицериди, ХДЛ, холестерол, уреа, креатинин, калиум, натриум, калциум вкупен, ALAT, ASAT
 • CRP (Реактивен протеин)
 • Седиментација на еритроцити
 • CK-MB
 • Troponin
 • CK Креатинин киназа
 • LDH Лактат дехидрогенеза
 • Вкупен билирубин
 • Тироидни хормони (FT4 и TSH)
 • Anti TPO Ab
 • Калциум јонизиран
 • PSA

Услуги во Лабораторија за молекуларна дијагностика:

 • Сензитивност на Clopidogrel
 • Сензитивност на статини
 • Тромбофилија
 • Коронавирус –антиген
 • Коронавирус –ПЦР директен
Section Image

Фила Аптека

Аптеката располага со целосен асортиман на лекови, помошни лековити средства, витамини, хербални додатоци, медицински помагала, медицинска козметика како и изработка на магистрални лекови.

Тел. 034 320 303

Доктори

Услуги