Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

20.05.2014

10 ГОДИНИ БЛАГОДАРАМ

10 ГОДИНИ БЛАГОДАРАМ(10 години после автотрансплантација на срце)

“10 Години благодарам” е најубавиот слоган што секој лекар кој ја сака својата професија би бил горд да го чуе од пациентот кој бил на ивица од животот. Со тие три збора на благодарност искажани од устата на пациентот на лекарот му станува сосема јасно зошто мора многу труд, мака знаење, човечност и љубов да вложи во својата професијаТака беше и со пациентката Рада Георгиева која на 17-ти март десет години после својата операција, од срце и со торта во облик на големо СРЦЕ направена со сопствените раце и со многу љубов, го потсети академикот Жан Митрев на неговото несекојдневно дело, благодарение на кое нејзниот живот се продолжи. Нејзиното големо БЛАГОДАРАМ се пренесе и на целиот тим од Филип Втори, кои вложија многу во нејзионото здравје.

17.04 2014

Пред десет години пациетката беше примена во Филип Втори за оперативно лекување на стекната мана на митралниот залисток како последица на ревматска болест и прележан ендокардит. Пациентката беше во терминален стадиум на болеста, со изразена слабост, неможност да ги обавува своите секојдневни активности, губиток на телесна тежина повеке од триесетина килограми за кратко време. На ехокардиокрафскиот наод се виде наголемено срце, со тешко калцифицирана митрална валвула, која речиси и не се отвораше, па затоа крвта направила големо проширување на левата преткомора до 12х15цм со оптоварување на десната преткомора и трикуспидната валвула. Пациентката беше и со пореметена функција на црниот дроб ,и со отечени нозе.

17.04 2004

Но сепак ова претствуваше голем предизвик за академикот Митрев да сето свое знаење и вештина од областа на кардиохирургијата го примени и и помогне на пациентката. На 19.Март 2004 година кај пациентката беше направена автотрансплантација т.е. нејзиното срце беше одвоено од градниот кош митралната валвула беше заменета со биолошка протеза а потоа беше направена редуктивна хирургија на левата и десната преткомора со намалување на димензиите на истите до нормални димензии. Пациентката остана наодделението за интензивна нега 6 дена , после комплетно опорување се отпушти дома 15-тиот ден. Нејзината дисциплинираност и почит кон здравјето ,со редовните контроли и следење и овозможија да се врати во нормален животДесет години продолжен живот за пациентката Георгиева Рада се најскапоцениот подарок во нејзиниот живот подарен од благословените раце на др. Жан Митрев како што вели самата таа .Сега навистина почнав да живеам – беа последните зборови на Рада во тек на посетата на академикот Митрев.