Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

15.01.2014

8th International Congress of Cardiology on the Internet

8th International Congress of Cardiology on the Internet

Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори активно учествуваше на 8-миот Интернационален конгрес по кардиологија – Интернет организација. На конгресот бевме застапени со две теми во категоријата на кратки комуникации, со интерактивно учество на многу учесници ширум светот.

1.Хибридна процедура кај пациент со аортоектазија и коарктација на аорта – приказ на случај2. Рекоструктивна хирургија на аортна стеноза – новокреирана техника

Конгресот беше во интернет органозација, со голема посетеност на web порталот од страна на лекари од сите профили ширум светот со можност за интерактивна комуникација.