Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

12.07.2013

ALCAPA Sy

ALCAPA Sy

Пациентка на возраст од 36год., која доаѓа на преглед заради градни тегоби. При кардиолошки преглед и е дијагностицирана дилатативна кардиомиопатија, ЕФ 35%, митрална регургитација 2 степен, ТР 2 степен, СПАП 50 ммХг. Состојба после транзиторна АФ – актуелен синус ритам, АВ блок од 1 степен.

Слика бр 1Ангиографија

Во следен акт на пациентката и беше направена 64МСКТ коронарографија, при што беше детектиран аномален излез на ЛМА од трункус пулмоналис и тоа нерпосредно над пулмоналната валвула и се потврди дијагнозата ALCAPA Sy.

Слика бр. 2МСКТ