Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

08.10.2013

Хируршка корекција на вроден субвалвуларен вентрикуларен септален дефект со парцијална агенезија

Хируршка корекција на вроден субвалвуларен вентрикуларен септален дефект со парцијална агенезија на аортниот анулус

Пациент на 17 годишна возраст примен за хируршка корекција на вродена срцева мана од типот на меѓукоморен септален дефект со проширување на прстенот на артната валвула и аортна регургитација од втор степен. Дијагнозата е поставена во рана детска взраст.Во општа анестезија непосредно пред почеток на оперативниот третман на 3Д трансезофагеална ехокардиографија е верифициран дилатиран аортен корен во предел на десниот коронарен куспис со вроден недостаток на анулусот на десниот коронарен куспис и пролапс на истиот во излезниот тракт на левата комора (ЛВОТ) со ексцентриџен регургитантен џет до +3. Високо субвалвуларно поставен меѓукоморен септлен дефект (ВСД) димензии до 10мм.

Во општа анестезија направено е комплексна реконструкција на аортната валвула со анулопластика и пликација на комисурите меѓу десниот со некоронарниот и меѓу некоронарниот и левиот залисток и поставување на маргинална суспензија на десниот и некоронарниот залисток со што е направена реконструкција на самиот аортен анулус. Потоа со перикарден пач (1х1см) направено е зтворање на меѓукоморниот дефект преку трансаортален пристап. Контролната трансезфагеална ехокардиографија покажа уредно реконструирана аортна валвула со уредно затворање на залистоците и уреденДоплер наод. Контрасната ехокардиографија покажа уредно затворање на меѓукоморната преграда.

Пациентот хемодинамски и ритмички стабилен после излегување од сала. Спроведувана интензивна респираторна терапија и започнати постепени мобилизациски постапки кои уредно ги толерира. Пациентот е отпуштен дома во добра општа состојба.

3Д трансезофагеалната ехокардиографија овозможува реален тродимензионален приказ на променетата морфологија на залистоците на срцето, како и на срцевите структури посебно кај пациентите со вродени срцеви мани, со што кардиохиругот е во состојба да наоправи детален план за корекција на маната.