Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

08.10.2013

Интервентен третман (балонвалвулопластика) на тешка пулмонална стеноза кај новородено

Интервентен третман (балонвалвулопластика) на тешка пулмонална стеноза кај новородено (30 дена старост)

Вовед: Пулмоналната стеноза е вродена срцева аномалија и опфака околу 7% од вродените срцеви аномалии. Може да биде како изолирано заболување или во комбинација со друга вродена аномалија (пр. Атриален септален дефект – (АСД)). Пулмонална стеноза може да се манифестира како валвуларна (најчеста), надвалвуларна, подвалвуларна и стеноза на периферните гранки на пулмоналната артерија. Кај полесните случаи може да нема никакви симптоми и да се открие случајно. Кај тешките случаи се јавува диспнеа (отежнато дишење), периферна цијаноза (модрило на нозе, раце и усни). Пациентите со критична стеноза брзо развиваат и десно срцева слабост.

Дијагнозата се поставува со аускултација, ехокардиографија и со десно срцева катетеризација. Тежината на пулмоналната стеноза се градира според стенотичниот градиент добијен со Ехо Доплер или директно со катетеризација. Постојат 4 степени: I степен незначителна < 25mmHg; II степен (лесна) 25 – 49mmHg; III степен (умерена) 50 -79mmHg; IV степен (тешка) > 80mmHg.

Лекувањето е конзервативно кај пациентите со I и II степен (асимптоматска) со задолжителна ендокардитис профилакса, додека кај пациентите со III и IV степен третманот е со балон валвулопластика или оперативно. Балон валвулопластиката е третман на избор кај деца и новородени со тешка пулмонална стеноза со добивање на добар резултат.

Приказ на случај: Кај женско доенче на 1 месечна возраст со шум на срце верифициран по породувањето, ехокардиографски е дијагностицирана тешка пулмонална стеноза со градиент на валвулата 120mmHg, и индицирана е балон валвулопластика. Фамилијарна анамнеза негативна за ваков тип заболувања. Интервентен третман и резултат: Интервенцијата се изврши во услови на општа анестезија. Со MP дијагностички катетер се направи директно мерење на градиентот на пулмоналната валвула (120mmHg), пред интервенцијата. Потоа со балон катетер Tyshak II – 8/20 mm на 4 atm се направи балон дилататција на пулмоналната валвула. По интервенцијата се доби одличен резултат, градиент 30mmHg, што значи повеќе од 50% намалување на градиентот на пулмоналната валвула. По интервенцијата новороденчето беше мониторирано во тек на 48 часа. Отпуштено е во одлична здравствена состојба без терапија. На првата контрола по 1 седмица и втората контрола по 1 месец градиентот на пулмоналната валвула е 30mmHg.