Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

18.01.2016

Максимална безбедност на водата и воздухот во новата болница

Во изградбата на новата болница на д-р Жан Митрев,  големо внимание и инвестиција се насочени  во системите за водоснабдување, ладење и греење, како и на навјажното во една здраствена установа  , хигиената.  Токму затоа е применета технолгијата на хепа филтрирање на воздухот, што значи максимална безбедност за пациентите и персоналот.

Водоснабдувањето е обезбедено со безбедосен електронски контролиран систем од фирмата  „Грундфос“, со превенција од евентуално загадување на чистата вода.

Направена е максимална заштита од можност на загадување на стоечката вода, со што е постигната и највисока превенција од  појава на микрозагадувања. Поставени се и електронски контролни станици за квалитет на вода. Чистата и канализационата вода се одвоени преку посебни цевни системи, сместени во стратешки поставени канали за да се избегне било каква хаварија во обејктот. За потребите на објектот се изведени 6 бунари за користење на подземна вода и три бунари за поврат на вода, со што максимално се користи енергијата од подземните води како обновлив извор на енергија, по што се враќа назад во природата, без да предизвика никакво негативно влијание врз животната средина. Во објектот се вградени инсталации за довод и одвод на вода преку цевен систем произведен по најсовремена методологија, со трослојни полиетиленски материјали, заради обезбедување на хигиенски проток и квалитетна вода, како и минимум губиток на топлинска енергија. Цевниот систем е со термичка заштита и обезбедува голема константност во одржување на топла и ладна вода, што во крајна линија штеди енергија за загревање на санитарна вода која е основен услов за непречено функционирање на објектот.

Системите за греење и ладење се изведени со максимална грижа за енергетска ефикасност и примена на ладилни греди како најсовремени системи и докажани системи кои ги исполнуваат највисоките светски стандарди.

Доводот на воздух е преку клима комори во хигиеник изведба, што овозможува објектот да има чисти простори валидирани по највисоките стандарди за ваков вид на простори. Чистите простори се со класа А и класа Б.

Енергетскиот блок е со 100% резерва и целосна заштита со УПС, што исклучува било каков ризик од застој во работењето. Електроснабдувањето обезбедува континуиран струен напон за сите апарати кои се инсталирани во болницата. Распоредот на струјната мрежа е високо обезбеден со примена на специјални оргненоотпорни материјали за изолација на струјниот мрежен систем.

Зградата располага со информатичка мрежа чиј капацитет овозможува поврзување на целокупната ПЦ компјутерска мрежа, вклучувајќи ја медицинска апаратура, логистичката апаратура ( стерилизација, кујна и перална) медицински алармниот и пациент безбедносен систем (nurse call). Мрежата го покрива и  пристапниот влезен систем со електронска најава на влезните врати и видео болнички пропишаниот мониторинг.

Објектот е опремен со високо технолошки систем за ПП заштита обездимување што придонесува за максимална безбедност при евентуална евакуација. ПП вратите се од италијанско потекло и покрај заштитата на просториите на кои се поставени тие се и декор на истата бидејќи имаат интересен дизајн. Противпожарната заштита е максимално плански предвидена и изведена. Истото се однесува и за електронскиот паник систем, со планирани широки евакуациони траси не само за мобилните субјекти туку и за секој еден пацинет во болницата.

Ентериерот е со високо квалитетни материјали, линолеум и ПВЦ подови  од фирмат „ ТАРКЕТ“ , со антистатик обезбедување во секоја просторија каде што е тоа неопходно,  заради квалитетна работа на апаратурата која е вградена.

Ѕидовите се обложени со фиберглас и ПВЦ материјали, при што се користат висококвалитетни антибактериски бои. Таваните се исто така направени од антибактериски материјали.