Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

27.10.2014

Mеѓународен конгрес на анестезиолозите на Р. Македонија

Mеѓународен конгрес на анестезиолозите на Р. Македонија

Во периодот од 2- ри до 5- ти Октомври 2014 година, во Охрид, се одржа петтиот меѓународен конгрес на анестезиолозите на Македонија. На овој научен собир што го организира Здружението за анестезиологија, реанимација и интензивна нега земаа учество професори, познати лекари, анестезиолози од Македонија и неколку европски земји.

На конгресот како поканети предавачи од нашата установа учествуваа: Академик Др. Жан Митрев (Cardiovascular surgery-current concepts), Асс. Др. Тања Анѓушева (Invasive procedures in Intensive Care Unit), Асс. Др. Емил Стоицовски (Endobronchial blockers in thoracic surgery) и с. Весна Наумоска од СБХ Филип Втори. Посебен интерес кај присутните предизвика работилницата за перкутана трахеотомија, на која беше демонстрирана техниката на пласирање на трахеостомска канила кај пациенти на интензивна нега. Во делот на постер презентации специјалната болница по хируршки болести “Филип Втори” се претстави со три постери: Др.Марко Ѓоргон “Midazolam-Ketamine versus Midazolam-Propofol за амбулантски анестезии”; Др.Дијана Попевски “Cardiovascular outcomes using intra-aortic ballon pump in acute myocardial infarction with or without cardiogenic shock “ и Др.Емил Стоицовски ”Употреба на церебрална оксиметрија кај тромбендаректомија на каротидна артерија”.Награден беше постерот на Др. Дијана Попевски (специјализант на СБХ Филип Втори) “Cardiovascular outcomes using intra-aortic ballon pump in acute myocardial infarction with or without cardiogenic shock “.