Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

05.03.2012

Пациент на 64 годишна возраст со КАБ

Пациент на 64 годишна возраст со КАБ

Пациент на 64 годишна возраст со КАБ. Субакутен (инфериорен) МИ. ICD. ЕФ 35%. Лесна митрална стеноза со хронична МР 1-2 степен. Хронична АоР 1-2 степен. ХТА. ХЛМ. ДМ тип 2.

Направен e 64МСКТ кардио преглед со наод за вродена аномалија на срцевите артерии: Присутен аберантен излез на левата срцева артерија со заеднички остиум со десната коронарна артерија.RCA проодна, тортуозна, атеросклеротично изменета со дифузни сигнификантни стеснувања и оклузија на дистален сегментLMN и LAD проодни, без знаци за опструктивни лезииLCX проодна, со сигнификантна стеноза 80-90% во дистален сегмент