Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

30.04.2012

Плазмоцитома

Плазмоцитома

Пациент на 60-годишна возраст со болки во грбот. Направен е 64 МСКТ на торакс во месец октомври 2011година при што е видена само една остеолитична промена на Тх 10.

После 4 месеци пациентот е дојден на повторна контрола (после третман за ТБЦ спондилит во друга установа каде се детектира). Направен е 64 МСКТ на цел ‘рбетен столб каде се детектира афекција на сите прешленски тела со остеолиза од молест тип со афекција и на обете илијачни коски.Направена е биопсија водена под КТ за хистопатолошка дијагноза по што се доби резултат – плазмоцитом.