Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

21.06.2012

Семинар на физиотерапевти на Р. Македонија

Семинар на физиотерапевти на Р. Македонија

Во периодот од 11 до13 мај 2012 година во Охрид се одржа пролетниот семинар на физиотерапевти на Р. Македонија. Темата на семинарот беше начин на менаџирање на невролошки заболувања од аспект на физикална терапија.На семинарот беа презентирани неколку интересни презентации за третман на мозочниот удар, како и презентации од страна на Проф.др. Б. Вујовиќ и Проф. Др. В.Геразова Пејовска од катедрата за психијатрија при Медицинскиот Факултет во Скопје.

Активно учество на овој семинар од Специјалната болница “Филип Втори” земаа физиотерапевтите Блаже Арсов и Олгица Димитров, кои одржаа усна презентација на тема “Интезивен физикален третман при акутна нервно мускулна слабост стекната во единицата за интензивно лекување кај хируршки пациенти на продолжена механичка вентилација “.

Презентацијата побуди голем интерес кај колегите од другите институции, имајќи во предвид дека физиотерапевтите од ПЗУ- “Филип Втори” се единствените физиотерапевти во Р. Македонија кои работат на оддел за интензивна нега и спроведуваат респираторна физикална терапија.