Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

09.07.2014

Семинар за административни професионалци

Семинар за административни професионалци

Во периодот од 29- 31.05.2014 година во Гевгелија, се одржа семинар за административни професионалци, на кој како претставник од СБХБ “Филип Втори” присуствуваше Викторија Дојчиновска- Милева. Семинарот беше организиран од страна на “Мотива” (друштво за менаџмент, консалтинг, образование и обука). Во програмата беа опфатени теми поврзани со трендовите во административната професија во светот, клучни компетенции на административните професионалци, градење успех во кариерата, проактивна поддршка на раководителот, зголемување на ангажираноста и продуктивноста на вработените, како и унапредување на професионалниот имиџ преку деловна коресподенција. Покрај советите за поголема продуктивност- IT алатки, беа организирани интерактивни менаџмент вежби за градење на лидерство и тимски дух.

На семинарот беа присутни претставници од повеќе фирми, организации и државни органи. Учесниците поединечно ја претставија фирмата од каде доаѓаат, дадоа информации за услугите кои ги нудат и разменија рекламен материјал. Специјалната болница за хируршки болести”Филип Втори” беше презентирана преку кратка pptx презентација која доби награда за втора најдобра презентација.