Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

04.05.2015

Спасувачка операција на мозок

Спасувачка операција на мозок

Пациент на 69 годишна возраст примен во “Филип Втори” за хируршка реваскуларизација на миокардот. Во склоп на предоперативната подготовка ехографски верифицирана е сигнификантна стеноза на претходно имплантираниот стент на левата внатрешна каротидна артерија и потполна непроодност на десната внатрешна каротидна артерија која претходно е оперирана во друга установа. Симптоми: зуење во ушите, изразени вртоглавици, потешкотии во говорот, левострана пареза, градна болка. Ризик фактори: поранешен пушач, артериска хипертензија и хиперлипидемија.

Напраен е 64МСКТ со наод: Десна внатрешна артерија комплетно непроодна, лева внатрешна каротидна артерија 90 % стеснета во поставениот стент.

МСКТ СЛИКА ПРЕДОПЕРАТИВНО

Индицирана е итна, спасувачка операција на крвни садови кои го снабдуваат мозокот со крв ( лева внатрешна каротидна артерија).

Операција: Ресекција на левата заедничка и внатрешна каротидна артерија со лигатура на надворешната и премостување со VSM. Т-Т анастомоза со ACC и ACI лево.

Постоперативно пациентот е со подобрување на невролошките симптоми

Направена е контролна постоперативна 64МСКТ каротидографија со уреден постоперативен наод.

МСКТ СЛИКА ПОСТОПЕРАТИВНО

Првиот постоперативен ден пациентот е самостојно мобилизиран, вториот постоперативен ден е пуштен дома и се создадоа услови за извршување на хируршката реваскуларизација на миокардот со значително намален ризик од мозочен удар.Поради терминален стадиум на атеросклеротската болест на крвните садови на срцето ( pRCA 99%, rPDA 90%, pCIRC 99%, LM 95%, mRCA 80%). Седмиот ден после операцијата на левата каротидна артерија се направија три бајпаси на срцето. Постоперативно пациентот е без никакви кардиални компликациии со уреден постоперативне тек и без никакви невролошки компликации.