Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

14.05.2015

Тимот на Филип Втори дел од симпозиумиот на трансфузиолози во Чешка


Тимот на Филип Втори дел од симпозиумиот на трансфузиолози во Чешка

На 16 и 17 април во Прага Република Чешка, се одржа 16–от Годишен NATA Симпозиум со меѓународно учество (Network for the Advancement of Patient Blood Menagment, Haemostasis and Thrombosis). На симпозиумот беа презентирани теми од страна на врвни светски експерти од областите на крводарителство и ризици асоцирани со трансфузија на крвни компоненти, оптимизирање на трансфузиската пракса, менаџмент на масивни хеморагии, третман на анемија и дефицит на железо, како и горливи прашања од областите на хемостаза и тромбоза (нови антикоагулантни лекови и вискоеластични методи – TEG и ROTEM). На симпозиумот беше презентирана и тема од Специјалната болница “ Филип Втори” – “ Postoperative use of autotransfusion drainage system in cardiac surgery patients” – д-р Елена Амбаркова Виларова (автор) д-р Тања Анѓушева, д-р Енвер Идоски, д-р Никола Христов и д-р Жан Митрев (коавтори).