Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

12.01.2012

Тимот на Филип Втори со практични совети на Стоматолошкиот форум

Тимот на Филип Втори со практични совети на Стоматолошкиот форум

Здружението на приватни стоматолози на Република Македонија го одржа својот Петти стоматолошки форум. Академик д-р Жан Митрев, на покана на приватното здружение на стоматолози на република Македонија одржа предавање на тема „Кардиоваскуларните заболувања во денталната практика – Практични совети“. Собирот го отвори проф. Д-р Марија Накова претседател на Стомартолошката комора Поврзаноста меѓу денталните компликации и кардиоваскуларните заболувања, се со висока преваленца и сериозност, затоа стоматологот треба да биде свесен за нив и да биде во можност да реагира брзо и ефикасно кај случаите со акутен кардиоваскуларен настан.

Докторите од Филип Втори во своето предавање дадоа приказ на прашањата за најчестите и најсериозните кардиоваскуларни случаи кои може да се манифестираат во текот на дентален третман поаѓајќи од фактите дека коронарното срцево заболување е основен причинител за смрт. Неговата најсериозна манифестација, акутен миокарден инфаркт, предизвикува 7.2 милиони смртни случаи во целиот свет годишно. Контролата на кардиоваскуларните ризик фактори вклучувајќи ги артериската хипертензија, обезноста и дијабетес мелитус е најдобар начин за превенција од вакво заболување. Кај пациенти со историја на кардиоваскуларно заболување, треба да се посвети внимание на контролата на болката, редукција на стрес и да се избегнува употребата васоконстриктор во денталната анестезија. Исто така, претпазливоста се препорачува во правец на антитромбинска , антикоагулантна и антихипертензивна терапија која типично е употребувана кај такви пациенти.Меѓу еминентните и реномирани имиња предавачи беа уште проф Д-р Бранко Василевски од Клиниката за максилофацијална хирургија при Стоматолошкиот факултет Скопје. Од клиниката за болести на уста и парадонт асс. Д-р Соња Миндова и спец. Д-р Милан Камчев од ПЗУ Блек.