ДЕНЕС Е СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА АУТИЗМОТ

Дневна доза здравје

април 04,2019

Секоја година насекаде во светот 2 април се одбележува како светски ден за подигање на свеста за аутизмот. Аутизам е развојно нарушување на човечкиот мозок, при што првите знаци се видливи уште во најраното детство. Се карактеризира со слаба или никаква социјална интеракција и комуникација како и ограничени и повторливи форми на однесување

Загрижувачки е што инциденцата на ова нарушување драстично се зголемува од година во година.

Светскиот ден на аутизмот има за цел да стави акцент на проблемите со кои се соочуваат лицата со аутизам и нивните семејства и преку поголемата изложеност во јавноста да се придонесе за поголемо разбирање и запознавање на луѓето со ова нарушување.

Светскиот ден на аутизмот ги слави уникатните таленти и вештини на луѓето со аутизам ширум светот.

Аутизмот е невроразвојно нарушување кое значајно влијае врз способноста на комуникација и социјална интеракција.

За разлика од минатото, кога проценките биле дека од аутизам страда 1 на 10.000 илјади деца, денес се смета дека 1 од 100 деца развиваат аутизам. Одредени анализи покажуваат дека во наредните години во светот ќе има повеќе деца со дијагноза на аутизам отколку со рак, дијабетес и сида заедно, што е повеќе од загрижувачки.

Денешниот датум, 2-ри април, со резолуција на Обединетите нации од 2007-ма година се одбележува како Светски ден на аутизмот. Ширум светот се испраќаат пораки за поголема грижа од надлежните, повисока свест од општеството, подобри услови во градинките и училиштата за децата со аутизам.

Раното откривање на аутизмот и навремениот третман се многу битни за понатамошниот тек на животот, бидејќи на детето му се помага да стекне одредени социјални вештини и самостојност.