Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

02.03.2018

Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина

 

Во рамки на одбележување на 18 години од започнувањето на работата на Специјализирана Болница по Хируршки Болести „ЖАН МИТРЕВ“ од Скопје, во аудиториумот на болницата на 2 март 2018 се одржа 7-миот собир на Здружението за кардиоваскуларна хирургија и работилница на тема „Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина“.

Голема чест ми е да одржиме еден ваков собир од повисок ранг со професорите со кои јас работев на почетокот на мојата кардиохируршка кариера, истакна во поздравниот говор Академик д-р Жан Митрев потсетувајќи дека и тој прославува личен јубилеј – 30 години од почнувањето на својата хируршка дејност. Тој нагласи дека се работи за луѓе кои имаат огромно искуство и ги знаат почетоците на кардиохирургијата, ги следат сите новини, активно учествуваат на многу светски конгреси и се најголеми авторитети во светски рамки.

Се надевам дека ќе имате можност да чуете некои работи кои се непознати, но и за сегашноста на кардиохирургијата и кои се идните развојни правци, рече д-р Митрев поканувајќи ги гостите предавачи да ги заземат своите официјални места.

Во рамки на семинарот со свои излагања учествуваа: проф. д-р Марко Турина со „Кардиохирургијата вчера, денес и утре“, проф. д-р Антон Мориц со „Рос процедура“, проф. д-р Теодор Фишлајн со „Suturless аортна валвула“, проф. д-р Џорџ Сарис со „Double Outlet Right Ventricle: комплексна лезија…“, проф. д-р Бојан Биочина со „Левокоморна потпора“, проф. д-р Сотирис Прапас со „Неаортна бајпас хирургија-долговременски резултати“ и Академик Жан Митрев со „Реконструктивна хирургија на аортен корен“.

Излагањата можете да ги погледнете на нашиот Youtube канал.