Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина

Настани

март 03,2018

 

Во рамки на одбележување на 18 години од започнувањето на работата на Специјализирана Болница по Хируршки Болести „ЖАН МИТРЕВ“ од Скопје, во аудиториумот на болницата на 2 март 2018 се одржа 7-миот собир на Здружението за кардиоваскуларна хирургија и работилница на тема „Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина“.

Голема чест ми е да одржиме еден ваков собир од повисок ранг со професорите со кои јас работев на почетокот на мојата кардиохируршка кариера, истакна во поздравниот говор Академик д-р Жан Митрев потсетувајќи дека и тој прославува личен јубилеј – 30 години од почнувањето на својата хируршка дејност. Тој нагласи дека се работи за луѓе кои имаат огромно искуство и ги знаат почетоците на кардиохирургијата, ги следат сите новини, активно учествуваат на многу светски конгреси и се најголеми авторитети во светски рамки.

Се надевам дека ќе имате можност да чуете некои работи кои се непознати, но и за сегашноста на кардиохирургијата и кои се идните развојни правци, рече д-р Митрев поканувајќи ги гостите предавачи да ги заземат своите официјални места.

Во рамки на семинарот со свои излагања учествуваа: проф. д-р Марко Турина со „Кардиохирургијата вчера, денес и утре“, проф. д-р Антон Мориц со „Рос процедура“, проф. д-р Теодор Фишлајн со „Suturless аортна валвула“, проф. д-р Џорџ Сарис со „Double Outlet Right Ventricle: комплексна лезија…“, проф. д-р Бојан Биочина со „Левокоморна потпора“, проф. д-р Сотирис Прапас со „Неаортна бајпас хирургија-долговременски резултати“ и Академик Жан Митрев со „Реконструктивна хирургија на аортен корен“.

Излагањата можете да ги погледнете на нашиот Youtube канал.