Hand Hygiene Day, 2020 “Медицински сестри и акушерки, безбедната грижа е во вашите раце!”

Дневна доза здравје

мај 05,2020

Секоја година на 5ти Мај се одбележува светскиот ден на хигиена на раце. Целта на оваа кампања е да се подобри хигиената на раце во рамките на здравствените организации, со што ќе се заштитат од инфекции и пациентите и здравствените работници.

Оваа година темата “SAVE LIVES: Clean your hands”, е посветена на медицинските сестри и акушерки, кои се препознаени како херои од прва линија кои имаат многу важна улога во превенција на инфекции за што заслужуваат посебно признание и почит.

Кампањата за хигиена на раце 2020, потенцира дека миењето раце е една од најефикасните мерки која придонесува во спречување на појава и ширење на инфекции, вклучувајќи го и вирусот кој ја предизвикува болеста COVID 19.

Соодветната хигиена на раце е подеднакво важна како за здравствените работници така и за секој поединец во општеството.

Светската Здравствена Организација за 2020 цели кон следново: хигиена на раце како глобален приоритет, промена во однесувањето на поединецот и особено ангажирање на здравствените работници во улогата на безбедна грижа кон пациентите и превенција на инфекции.

Хигиена на раце во здравствени установи значи миење на раце или/и дезинфекција со алкохолен дезинфициенс. Има конкретни препораки кога се мијат раце – кога се видливо контаминирани или кога се работи со пациент со спорогени бактерии (Clostridium difficilae), во останатите ситуации оправдана е употреба на дезинфициенс – според ефикасност, потребно време и достапност.