Клиничката болница Жан Митрев отпочна соработка со меѓународното Здружение за медицинска нега на критично болни

Дневна доза здравје

април 04,2021


Согласно заложбите за обезбедување врвни услуги за критично болните пациенти, Жан Митрев Клиник стана дел од глобалниот регистер за вирусот КОВИД-19 кој го води меѓународното Здружение за медицинска нега на критично болни (Society of Critical Care Medеcine) со седиште во САД. Податоците кои оваа организација ги собира и обработува ќе бидат употребени во сеопфатната анализа која се однесува на третманот и резултатите кај пациенти болни од вирусот КОВИД-19 во светски рамки.

Примарната цел е преку овој регистар во реално време да се направи проценка на безбедноста и ефикасноста на КОВИД-19 третманите.
Универзалната студија на вирусни инфекции и респираторни болести како набљудувачка студија, ги користи податоците од сите погодни возрасни и малолетни пациенти кои се примени во болница. Нема идентификациски податоци од пациентите. За анализа се користат само анонимни податоци, без генералии т.е само со идентификациски броеви.
Поконкретно, глобалнот КОВИД-19 регистар ги следи матриците на интензивно болничко лекување речиси во живо.
Соработката која ќе се реализира наскоро, во суштина претставува споделување на однапред специфицирани податоци поврзани со КОВИД-19, што е од клучно зачење во понатамошниот начин на креирање препораки и протоколи во лекување на најтешко болните пациенти.

Организацијата Society of Critical Care Medеcine е формирана во 1970 година во Америка, во неа членуваат повеќе од 100 земји. Таа претставува независно меѓународно, образовно и научно здружение со седиште во САД кое годинава го слави својот 50 годишен јубилеј.
Членови на ова здружение се здравствени ентитети кои обезбедуваат нега на критично болни или повредени пациенти и е едниствена организација во претставување на сите компоненти кои се дел од ваквиот тип нега.
Ова здружение поддржува истражувања, едукации и лобира за проблеми поврзани со медицинската нега на критично болни. Издаваат три публикации: Медицина во нега на критично болни, Педијатриска нега ма критично болни и Истражувања поврзани со негување критично болни, а учествиваат активно и при развивање упатства и препораки заедно со: Канадскиот журнал за анестезија, Американската академија на педијатри и националните извештаи за Американскиот Конгрес.