Лабораторијата за генетика и персонализирана медицина во Жан Митрев клиниката започна со потрагата по “британскиот сој” VOC 202012/01 во Македонија

Дневна доза здравје

јануари 01,2021

 

Лабораторијата за генетика и персонализирана медицина во Клиничката болница Жан Митрев  започна со потрагата по “британскиот сој” VOC 202012/01 во Македонија.

Деновиве како дел од научно-истражувачката работа развивме брз PCR протокол според којшто можеме да селектираме суспектни кандидати за VOC 202012/01 сојот во Македонија. После селекција неговото присуство или отсуство се потврдува преку нова генерација на секвенционирање во реално време. Според досегашните анализи НЕ СЕ детектирани изолати со присуство на британскиот сој VOC 202012/01.

Но детектиран е веќе познат сој со следната конституција на мутации во Spike протеинот: del69-70, N439K, D614G. Во научната литература постојат докази дека овие мутации водат до зголемена преносливост на вирусот и намален ефект на терапија со некои моноклонални антитела и ковалесцентна плазма.
Редовниот мониторинг на еволуцијата на вирусот во Македонија ќе има огромно значење во формирањето на стратегии за сузбивање на пандемијата, дијагностичките тестови, терапијата и вакцините против коронавирусот. Во наредниот месец нашата лабораторија продолжува со оваа научно-истражувачка работа.