Администратор


Потребни квалификации:

 • Завршено средно или високо образование
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање и активно работење со апликациитe од MS Office пакетот и сметководствените апликации.

Други карактеристики и вештини:

 • Одлични комуникациски и интерперсонални вештини
 • Динамични, иницијативни и насочени кон резултати
 • Одговорност во извршувањето на задачите и проактивен пристап кон работата.
 • Мотивирана и стабилна личност
 • Флексибилност за индивидуално и тимско работење.

Доколку сметате дека ги исполнувате горенаведените услови и квалификации, Ве охрабруваме да ја поднесете Вашата апликација на vrabotuvanje@zmc.mk

*Само кандидатите кои ги исполнуваат условите и кои што ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани.
*Сите пристигнати апликации за работа ќе се третираат со целосна доверливост.

Психолог

Потребни квалификации:

 • Дипломиран психолог со лиценца за работа од Комора на психолози
 • Познавање на англиски јазик и компјутери

 Други карактеристики и вештини:

 • Висок степен на лична организираност
 • Способност за менаџирање со време и одредување на приоритети
 • Способност за тимска работа
 • Развиени интерперсонални вештини
 • Способност за работа во динамична средина
 • Висока флексибилност и адаптибилност.

Клиниката нуди одлични услови за работа и високо професионална работна атмосфера. Можност за личен развој, едукација и доусовршување, како и имплементирање на нови технологии и третмани.

Доколку сметате дека ги исполнувате горенаведените услови и квалификации, Ве охрабруваме да ја поднесете Вашата апликација на vrabotuvanje@zmc.mk

*Само кандидатите кои ги исполнуваат условите и кои што ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани.
*Сите пристигнати апликации за работа ќе се третираат со целосна доверливост.

Фармацевтски техничар

Потребни квалификации:

 • ССС фармацевтски техничар со положен стручен испит
 • Одлично познавање нa англиски јазик.
 • Одлично познавање на MS Office програмот 
 • Претходно работно искуство на иста или слична работа позиција ќе се смета за предност

Други карактеристики и вештини:

 • Висок степен на лична организираност
 • Способност за менаџирање со време и одредување на приоритети
 • Способност за тимска работа
 • Развиени интерперсонални вештини 
 • Способност за работа во динамична средина
 • Висока флексибилност и адаптибилност.

Доколку сметате дека ги исполнувате горенаведените услови и квалификации, Ве охрабруваме да ја поднесете Вашата апликација на vrabotuvanje@zmc.mk

*Само кандидатите кои ги исполнуваат условите и кои што ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани.

*Сите пристигнати апликации за работа ќе се третираат со целосна доверливост.

Стоматолошки асистент

ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Скопје објавува оглас за работно место:

Стоматолошки асистент

Потребни квалификации:

 • Диплома за завршено средно образование во областа на стоматологија или слично.
 • Пожелно е претходно искуство како Стоматолошки асистент.
 • Одлични комуникациски и меѓучовечки вештини.
 • Способност за работа во тим и внимание на детали.

Клучни одговорности:

 • Асистирање на стоматолозите специјалисти за време на стоматолошки процедури.
 • Подготовка на пациентите и стоматолошките инструменти за третман.
 • Обезбедување грижа и поддршка за пациентите пред, за време и по третманот.
 • Одржување на најпрофесионални услови за работа и ред во стоматолошката ординација.

Други карактеристики и вештини:

 • Силни интерперсонални и комуникациски вештини.
 • Висок степен на лична организираност и професионализам
 • Изразени вештини за менаџирање со време и одредување на приоритети, со способност за работа во кратки рокови
 • Флексибилност и адаптибилност во работата, со способност за приспособување на различни ситуации и потреби на пациентите
 • Способност за адаптирање и работа во динамична средина, со способност за справување со предизвици
 • Посветеност на континуирано учење и професионален развој.

Болницата нуди:

 • Одлични услови за работа, вклучувајќи современо опремени стоматолошки кабинети и инфраструктура, со последна генерација на стоматолошка опрема единствена кај нас
 • Високо професионална работна атмосфера, во која се поддржуваат колегијалноста и континуираниот професионален развој
 • Можност за личен развој, обука и до усовршување, вклучувајќи учество во обуки и семинари во земјата и надвор
 • Имплементација на нови технологии и третмани, за осигурување на висок степен на квалитет во пациентката нега и стоматолошката услуга

Доколку сметате дека ги исполнувате горенаведените услови и квалификации, Ве охрабруваме да ја поднесете Вашата апликација на vrabotuvanje@zmc.mk

*Само кандидатите кои ги исполнуваат условите и кои што ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани.

*Сите пристигнати апликации за работа ќе се третираат со целосна доверливост.

Специјалист по стоматолошка протетика

Потребни квалификации:

 • Висока стручна подготовка од областа на протетиката
 • Валидна лиценца за работа
 • Претходно работно искуство во областа,
 • Познавање на англиски јазик и компјутерски вештини

Клучни одговорности:

 • Дизајнирање, монтирање и прилагодување на протетски уреди.
 • Оценување на потребите на пациентите и креирање индивидуализирани планови за третман.
 • Соработка со мултидисциплинарен тим за да се обезбеди сеопфатна грижа за пациентот.
 • Обезбедување едукација и поддршка на пациентите во однос на употребата и грижата за нивните протези.

Други карактеристики и вештини:

 • Силни интерперсонални и комуникациски вештини.
 • Висок степен на лична организираност и професионализам
 • Изразени вештини за менаџирање со време и одредување на приоритети, со способност за работа во кратки рокови
 • Флексибилност и адаптибилност во работата, со способност за приспособување на различни ситуации и потреби на пациентите
 • Способност за адаптирање и работа во динамична средина, со способност за справување со предизвици
 • Посветеност на континуирано учење и професионален развој.

Болницата нуди:

 • Одлични услови за работа, вклучувајќи современо опремени стоматолошки кабинети и инфраструктура, со последна генерација на стоматолошка опрема единствена кај нас
 • Високо професионална работна атмосфера, во која се поддржуваат колегијалноста и континуираниот професионален развој
 • Можност за личен развој, обука и до усовршување, вклучувајќи учество во обуки и семинари во земјата и надвор
 • Имплементација на нови технологии и третмани, за осигурување на висок степен на квалитет во пациентката нега и стоматолошката услуга

Доколку сметате дека ги исполнувате горенаведените услови и квалификации, Ве охрабруваме да ја поднесете Вашата апликација на vrabotuvanje@zmc.mk

*Само кандидатите кои ги исполнуваат условите и кои што ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани.

*Сите пристигнати апликации за работа ќе се третираат со целосна доверливост.

Специјалист по ортодонција

Потребни квалификации:

 • Висока стручна подготовка од областа на Ортодонтијата
 • Валидна лиценца за работа
 • Претходно работно искуство во областа,
 • Познавање на англиски јазик и компјутерски вештини

Клучни одговорности:

 • Дијагностицирање и лекување на забни и фацијални неправилности.
 • Развивање на приспособени планови за третман за пациентите, вклучувајќи протези, порамнувачи и други ортодонтски апарати.
 • Следење на напредокот на пациентот и прилагодување на третманите по потреба.
 • Соработка со други стоматолошки професионалци за да се обезбеди сеопфатна грижа за пациентот.

Други карактеристики и вештини:

 • Силни интерперсонални и комуникациски вештини.
 • Висок степен на лична организираност и професионализам
 • Изразени вештини за менаџирање со време и одредување на приоритети, со способност за работа во кратки рокови
 • Флексибилност и адаптибилност во работата, со способност за приспособување на различни ситуации и потреби на пациентите
 • Способност за адаптирање и работа во динамична средина, со способност за справување со предизвици
 • Посветеност на континуирано учење и професионален развој.

Болницата нуди:

 • Одлични услови за работа, вклучувајќи современо опремени стоматолошки кабинети и инфраструктура, со последна генерација на стоматолошка опрема единствена кај нас
 • Високо професионална работна атмосфера, во која се поддржуваат колегијалноста и континуираниот професионален развој
 • Можност за личен развој, обука и до усовршување, вклучувајќи учество во обуки и семинари во земјата и надвор
 • Имплементација на нови технологии и третмани, за осигурување на висок степен на квалитет во пациентката нега и стоматолошката услуга

Доколку сметате дека ги исполнувате горенаведените услови и квалификации, Ве охрабруваме да ја поднесете Вашата апликација на vrabotuvanje@zmc.mk

*Само кандидатите кои ги исполнуваат условите и кои што ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани.

*Сите пристигнати апликации за работа ќе се третираат со целосна доверливост.

Специјалист по орална хирургија

ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Скопје објавува оглас за работно место:

Специјалист по орална хирургија

Потребни квалификации:

 • Висока стручна подготовка од областа на оралната хирургија
 • Валидна лиценца за работа
 • Претходно работно искуство во областа,
 • Познавање на англиски јазик и компјутерски вештини

Клучни одговорности:

 • Изведување хируршки зафати на оралната и максилофацијалната регија.
 • Дијагностицирање и лекување на состојби поврзани со устата, вилицата и структурите на лицето.
 • Соработка со други стоматолошки професионалци за да се обезбеди сеопфатна грижа за пациентот.

Други карактеристики и вештини:

 • Силни интерперсонални и комуникациски вештини.
 • Висок степен на лична организираност и професионализам
 • Изразени вештини за менаџирање со време и одредување на приоритети, со способност за работа во кратки рокови
 • Флексибилност и адаптибилност во работата, со способност за приспособување на различни ситуации и потреби на пациентите
 • Способност за адаптирање и работа во динамична средина, со способност за справување со предизвици
 • Посветеност на континуирано учење и професионален развој.

Болницата нуди:

Одлични услови за работа, вклучувајќи современо опремени стоматолошки кабинети и инфраструктура, со последна генерација на стоматолошка опрема единствена кај нас

Високо професионална работна атмосфера, во која се поддржуваат колегијалноста и континуираниот професионален развој

Можност за личен развој, обука и до усовршување, вклучувајќи учество во обуки и семинари во земјата и надвор

Имплементација на нови технологии и третмани, за осигурување на висок степен на квалитет во пациентката нега и стоматолошката услуга

Доколку сметате дека ги исполнувате горенаведените услови и квалификации, Ве охрабруваме да ја поднесете Вашата апликација на vrabotuvanje@zmc.mk

*Само кандидатите кои ги исполнуваат условите и кои што ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани.

*Сите пристигнати апликации за работа ќе се третираат со целосна доверливост.

Потребни квалификации: