Пренатален тест Verifi

Дневна доза здравје

мај 05,2021

Пренаталниот тест се изведува во текот на бременоста со цел да се откријат можни хромозомски неправилности кои резултираат со психичи или физички недостатоци со различен степен на сериозност.
Во генетската лабараторија при Жан Митрев се применува Verifi пренаталниот тест кој се базира на подлабок научен пристап и понапредна и помодерна технологија од останатите пренатални тестови. Се изведува по принцип на масивно паралелно секвенционирање (анг. Next Generation Sequencing – NGS).

Овој тест всушност е наменет за откривање на сите хромозомски аберации кои може да влијаат на здравјето и понатамошниот развој на бебето. Детектира зголемен или намален број на цели хромозоми, a воедно и отсуство на поголеми региони од хромозомите. Двете форми на хромозомски аберации (анеулоиди или микроделеции) се поврзани со манифестација на психички или физички недостатоци со различен степен на сериозност.

Зошто тестот Verifi е подобар од останатите пренатални тестови:

– Едноставен, безопасен, безбеден – не практикува амниоцентеза или биопсија на хорионските ресички, туку само еднократно земање крв од мајката
– Навремен – може да се направи уште од 10 недела на бременоста
– Прецизен – дава сигурни резултати за хромозомски и субхромозомски абнормалности
– Овозможува скрининг на абнормалности кај половите хромозоми при единечна бременост
– Потребно е само 10ml крв од мајката
– Овозможува одредување на полот на бебето и кај единечна и кај близначка бременост
– Овозможува детекција и на дополнителни абнормалности, односно детекција на микроделеции
– Обезбедува брзи резултати – резултатите се соопштуваат за 10 работни дена по земање на примерокот

Кога се препорачува да се направи тестот Verifi:

– Напредна мајчинска возраст (35 години или повеќе за единечна бременост и 32 или повеќе за близначка бременост)
– Пренатален скрининг кој е позитивен или абнормален
– Ултразвук кој открива абнормалности во феталниот раст и/или развој
– Лична или семејна историја на некоја од состојбите кои се испитуваат

За повеќе информации и закажување на 02/3091 484 или 070/285 751