Специјалисти од сите области

Дневна доза здравје

јануари 01,2019

ПЗУ Клиничка Болница ЖАН МИТЕВ Скопје

19 ГОДИНИ ВРВНА МЕДИЦИНСКА НЕГА

Ориентирана кон суштински вредности, Клиничка Болница „Жан Митрев“ – Скопје, ги поставува принципите и практиките на одговорност, транспарентност, етичко однесување, а пред сè почитување на интересите на своите вработени. Задоволна и здрава работна сила води до зголемена продуктивност, а процесите на работење кои ги задоволуваат и највисоките светски стандарди, ни даваат за право со гордост да зборуваме за нашата општествена одговорност. Ние нудиме пакет со кој придонесуваме нашите стручњаци, докажани секој во својата област, да останат дома и да бидат дел од нашата клиника, а при тоа работејќи во средина во која има врвна дијагностичка опрема и воспоставени светски квалитети. Ние го донесовме „странство”, дома, а Ваше е правото на избор.

Нашата клиника е круната на нашето здравство, а задоволните вработени го чинат нашиот имиџ.

СПЕЦИЈАЛИСТИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ

Одговорности и работни задачи:

Специјалистот треба да има добро разбирање не само за негата на пациентите, туку и за  уникатните аспекти на болницата, културата на лекарите и клиничкиот персонал, и за тоа како овие делови функционираат заеднички за спроведување на квалитет во нега на пациентите и комплетните услуги. Да помагаат во процесот на развој на план за постигнување на организациските цели и редовно да го следат процесот за да се осигурат дека постои напредок кој води до успех Тој/таа покажува висок степен на критичко размислување, техничка вештина, иницијатива, интегритет, точност и внимателна медицинска нега.

За остварување на оваа цел неопходно е специјалистите да претстават свој личен план/ програма за реализација за 2019 година, во која детално ќе бидат објаснети процесите на развој /подобрување во специјалноста, новитетите во технологијата и услугите, како и начинот на придобивање/зголемување на пациенти.

Вештини и способности:

 • Проценува, оценува, дијагностицира и обезбедува иницијален третман на пациенти од сите возрасти;
 • Ги извршува сите должности и одговорности во согласност со воспоставените политики, процедури и упатства на ПЗУ Клиничка болница „ЖАН МИТРЕВ“;
 • Внимателно ги користи ресурсите на болницата; ги почитува времето и ресурсите на пациентите и семејството;
 • Презема одговорност за сопствените постапки и дејства; има храброст да преземе вистински чекори; искрен e и постигнува висока професионалност во сите активности преку етичко и правно однесување;
 • Демонстрира храброст да преземе иницијатива за изнаоѓање на егзактни решенија;
 • Демонстрира посветеност за подобрување на индивидуалните перформанси и придонесува кон постигнувањата на тимот и иницијативите за подобрување на квалитетот;
 • Ги препознава и ги предвидува потребите на пациентите и се стреми да ги надмине очекувањата на пациентите;
 • Демонстрира навремени и точни работни процеси и економично користење на ресурсите во секојдневната работа.

Потребни квалификации:

 • Специјалистистичко медицинско образование во дејноста
 • Лиценца за работа во дејноста
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office програмот

Клиничка болница „ЖАН МИТРЕВ“ нуди одлични услови за работа и високо професионална работна атмосфера. Можност за личен развој, едукација и доусовршување, како и имплементирање на нови технологии и третмани.

Основната бруто месечна почетна плата за горенаведената работна позиција, по поднесенa и прифатена програма за реализација изнесува 390.000 илјади денари (нето почетна плата 240.000).

Испратете мотивационо писмо и CV на vrabotuvanje@zmc.mk