ТРЕТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА НА Р. МАКЕДОНИЈА

Дневна доза здравје

октомври 10,2014

ТРЕТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА НА Р. МАКЕДОНИЈА

ТЕМА „АКУТНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА НА ОДДЕЛИТЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ“На 23.09.2014 година во хотелот Александар Палас во Скопје, во рамките на третото собрание на Здружението за кардиоваскуларна хирургија на Република Македонија, врвни лекари од Македонија и странство дебатираа на тема „Акутна бубрежна инсуфициенција на одделите за интензивно лекување“.

По свеченето отворање и воведниот говор на претседателот на здружението, академик др. Жан Митрев, беше преставен специјалниот гостин од Германија, др. Каи Харенски, директор на болницата Baxter – Gambro во Минхен. Академик др. Жан Митрев му додели сертификат за почесен член на здружението за кардиоваскуларна хирургија на Македонија за 2014 година на др. Харенски, за неговото залагање и работа во третманот на АБИ.

Преку своите презентации на тема „KDIGO“ и „Renal Replacement and Health Economic“, Др. Каи ги престави досегашните светски резултати за акутна бубрежна инсуфициенција, нејзината застапеност, најчестите причини за појава како и достапните третмани за истата. Особено се обрна внимание на економската страна на третманот и можностите за негово намалување.

Во вториот дел од собирот, свое стручно предавање имаа:- асс. др. Тања Анѓушева, „Третман на пациенти со АБИ на единиците за интензивна нега“- науч. Сор. Звездана Петронијевиќ, „Кардио-ренален синдром во единица на интензивна нефролошка нега“- др. Маја Мојсова – Мијовска, „Превенција на АБИ на единиците за интензивно лекување“- прим. др. Љубинко Трпеноски, „Акутна бубрежна инсуфициенција во здравствениот систем на Република Македонија“

На собирот уште еднаш се потврди дека превенцијата на АБИ како и нејзиниот соодветен навремен третман треба да бидат дел од стандартите за работа на одделите за интензивно лекување, со цел намалување на компликации, смртност и економски трошоци.