Д-р Енвер Идоски предавач на Првиот македонски конгрес по орална и имплантна хирургија

Дневна доза здравје

јуни 06,2016

Со предавање на тема „ Профилакса и третман на ендокардит“ д-р Енвер Идоски супспецијалистот кардиологкој е дел од тимот на д-р Жан Митрев се обрати пред многуте присутни на Првиот македонски конгрес по орална и имплантна хирургија. Зад организацијата на конгресот се потпишува Здружението на специјалисти по орална хирургија на Македонија, при Македонското стоматолошко друштво . Конгресот беше меѓународен карактер со учествуво на предавачи од повеќе европски земји меѓу кои и Германија, Унгарија, Италија, Словенија, Шпанија, Холандија, Англија, Турција како и гости од Дубаи. Темите кои беа застапени на овој конргес се од областите на оралната хирургија, имплантаната хирургија, коскена и мекоткивна реконструкција, трансфузиона медицина, 3D дијагноза и планирање , компликации.