Одржан симпозиум на трансфузиолози на РМ

Настани

март 03,2019

Здружението на трансфузиолози на РМ во аудиториумот на нашата клиника на 27.02.2019 го одржа својот симпозиум под мотото „Предизвици и новини во третман на хемофилија А“.

Многу излагања и дебати на темата која предизвика голем интерес кој продолжи со неформално дружење во рестотанот „Пулс“, во склоп на ZMC.