Разменувањето на искуства и знаење е секогаш добредојдено

Настани

април 04,2024

Од 04.04-07.04.2024 година во Охрид, се одржа 7-от Македонски Конгрес по Анестезиологија, Реанимација и Интензивно лекување каде учествуваа голем број анестезиолози, интензивисти и специјалисти од други области како од регионот така и од светот. Беа опфатени актуелни и најнови трендови во анестезиологијата за кои дискутираа експертите, распределени тематски во повеќе сесии.

Меѓу предавачите на овој конгрес беше д-р Тања Грамосли – специјалист по анестезиологија и интензивно лекување која презентираше на тема ,,Хемофилтрации” изнесувајќи ги искуствата од примена на оваа метода во клниката, започнувајќи од 2000 година, а поткрепени со актуелни примени од клиничката пракса.

Второто предавање беше на д-р Емил Стоицовски – специјалист по анестезиологија и интензивно лекување. Тој презентираше на тема ,,Цервикални блокови” во склоп на сесијата за Регионална анестезија и Менаџмент за болка, при што ја изнесе сестраната употреба на цервикалните блокови и нивните предности, со акцент на нивна примена во васкуларната хирургија.

Како постер презентации беа објавени: ,,Ефектот на анестезија со низок проток (low-flow anesthesia) на респираторниот метаболизам во кардиохирургијата” – од д-р Марко Ѓоргон – специјалист по анестезиологија и интензивно лекување и ,,Периоперативен менаџмент на пациенти со срцева слабост кои подлегнуваат на не-кардиохируршки операции’’ – од д-р Симона Деспотовска – специјализант по анестезиологија и интензивно лекување.

Нашите специјализанти д-р Јована Стојменовиќ и д-р Симона Деспотовска земаа учество и во дводневната работилница за примена на ултразвук во анестезиолошката пракса (Point-of-care ‘POCUS’ ultrasound) која беше одржана од д-р Ана Сјаус (Канада), д-р Иван Величковиќ (САД) и д-р Хавиер Кубилос (Канада).