Редовен стручен состанок

Настани

февруари 02,2019

Здружението за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија, го одржа својот редовен стручен состанок во просториите на Клиничката болница „Жан Митрев“. Околу 140 претставници од јавното здравство и од приватните здравствени установи беа дел од овој состанок каде што беа презентирани стручни теми од аспект на минимална инвазивна хирургија во гинекологијата и во урогинекологијата.

Состанокот, кој инаку беше акредитиран во склоп на медицинска едукација при МЛД и ЛКМ отвори многу аспекти во вид на дискусии за перспективите на развојот на струката во нашата земја.