БИОИНЖЕНЕРИНГ ДОО

Лабораторијата за Генетика и Персонализирана медицина

Био Инженеринг Доо потпомогнат од Фондот за Иновации и Технолошки развој, во соработка со Zan Mitrev Clinic со голема гордост го најавува отворањето на “Лабораторијата за Генетика и Персонализирана медицина.”

Лабораторијата е лоцирана во новата болница на Zan Mitrev Clinic и во неа се нуди нов и оригинален пристап во медицината, со третмани базирани на најновите геномски технологии во високо професионална средина.

Оваа нова стратегија на практикување на медицината ќе овозможни откривање на болестите во нивниот најран стадиум, уште пред да се појават нејзините први симптоми. Оваа промена во пристапот од реактивна до проактивна грижа за пациентите ја прави нашата лабораторија лидер во начинот на којшто медицината денеска треба да се практикува.

bioengineering.mk

Лабораторијата за Генетика и Персонализирана медицина