Институт Козметик

Компанија за производство и трговија со козметички производи

 

ИНСТИТУТ КОЗМЕТИК е компанија за производство и трговија со козметички производи основана 01.12.2020 година.

Мисијата на ИНСТИТУТ КОЗМЕТИК е да развие препознатлив домашен бренд кој дава ефикасни решенија за низа дерматолошки патологии. Да пласира иновативни, безбедни, едноставни формулации со состојки со клинички докажано дејство. Да ја потврди ефикасноста на дејството кај пациентите и гради доверба на безбедно решение за нивните потреби.

Визија на компанијата е брендот да прерасне во синоним за квалитет во нега и заштита на бројни дерматолошки проблеми во и вон рамките на својата држава.

 

За повеќе информации посетете го сајтот: institute.mk

 

Компанија за производство и трговија со козметички производи