Интерна медицина - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Интерна медицина

 

Специјалноста интерна медицина специфично се фокусира на превенцијата, дијагнозата и третманот на болестите во возрасната популација. Без фокусирање само на еден дел од делото или еден органски систем, лекарот интернист ја покрива дијагностиката и третманот на целокупниот организам, и ги третира истовремено и честите и покомплексни и потешки болести кај возрасните пациенти. Често пати една индивидуа останува на грижа кај еден интернист во тек на сите етапи од неговиот живот. Дијагнозата и третманот на болестите можат да се вршат или во кабинетот на интернистот или во болнички услови, во зависност од тежината на болеста која се лекува.

 

Заболувања и состојби

Интернистот е трениран за дијагностика и третман на широк дијапазон на заболувања кај адултите. Интернистите можат да се фокусираат на општата пракса или на специјализирано поле на дејност. Исто така интернистите се апликативни и во болнички услови каде можат да бидат третирани адултите со почестите заболувања како и во превентивната медицина.

 

Иследувања

Интернистите применуваат бројни иследувања и прегледи во зависност од индивидуалните потреби на пациентот, неговата болест, возраст и слично, така што често пати овие можат меѓу себе да се разликуваат.

Рутински физикален преглед: претставува есенцијален дел на запознавањето на лекарот во општото испитување на пациентот. При ова интернистот зема детална анамнеза и прави општ преглед на пациентот. Тука тој се запознава и со неговите навики, како што се животниот стил, пушењето, диетата, земањето на лекови, алкохол и физичката активност. Тука тој врши и мануелен преглед на штитната жлезда, урогениталниот тракт, инспекција и палпација на абдоменот, аускултација на срцето, аускултација на белите дробови и општ невролошки преглед.

Дури и пред пациентот да се пожали на некои знаци и заболувања, интернистот може да го упати на на специфични иследувања за дијагноза на заболувањето. Почети вакви иследувања се:

  • Ниво на холестерол и маснотии во крвта: лабораториски иследувања после 10 часовно гладување, ризик фактор за настанок на кардиоваскуларните болести.
  • Одредување на поединци со висок крвен притисок : ризик фактор за настанок на кардиоваскуларните болести.
  • Одредување на заболувања на тиреоидеата: Т3, Т4, ТСХ во крвта
  • Гојазност: одредување на body mass index (BMI) и третман на обезноста.
  • Шекерна болест: одердување на шекер на гладно, орален гликоза толеранс тест (ОГТТ) и гликозилиран хемоглобин (ХбА1С).
  • Ултразвучен преглед на внатрешните органи: општ ехографски преглед на бубрезите, мочниот меур, црн дроб, жолчнио кесе, штитна жлезда
  • Спирометрија: одредување на капацитетот на дишната функција и скрининг на пациенти со ХОББ (хронична опструктивна белодробна болест) и астма.
  • Канцер на дојките кај женската популација: упатување на мамографија.
  • Колоректален карцином: постојат повеке опции за скрининг на овој тип на канцер, посебно во ризичните популации и при фамилната оптовареност.
  • Канцер на простатата: одредување на РЅА како специфичен скрининг тест.

 

Општо земено, од квалитетот на прегледот и правилните препораки кои ги добива пациентот, зависи во голема мерка натамошниот квалитет на живот на пациентот како и правилен третман на веќе постоечката болест кај него.