Интерна медицина - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Интерна медицина

Специјалноста интерна медицина специфично се фокусира на превенцијата, дијагнозата и третманот на болестите во возрасната популација. Без фокусирање само на еден дел од делото или еден органски систем, лекарот интернист ја покрива дијагностиката и третманот на целокупниот организам, и ги третира истовремено и честите и покомплексни и потешки болести кај возрасните пациенти. Често пати една индивидуа останува на грижа кај еден интернист во тек на сите етапи од неговиот живот. Дијагнозата и третманот на болестите можат да се вршат или во кабинетот на интернистот или во болнички услови, во зависност од тежината на болеста која се лекува.