Mjekësia interne - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Mjekësia interne

Specialiteti mjekësi interne në mënyrë specifike fokusohet në parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve në popullatën e moshuar. Pa fokusim të vetëm një pjese të trupit ose të një sistemi organik, mjeku internist e mbulon diagnostikimin dhe trajtimin e të gjithë organizmit, dhe i trajton në të njëjtën kohë edhe sëmundjet më të shpeshta, më komplekse dhe më të vështira tek pacientët e moshuar. Shpeshherë një individ mbetet për kujdes tek një internist gjatë të gjitha etapeve të jetës së tij. Diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve mund të kryhen ose në kabinetin e internistit ose në kushte spitalore, në varësi të peshës së sëmundjes që mjekohet.