Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Психијатрија

 

 

 

 

 

 

 

 

Дијагноза и третман на:

  • Невротски нарушувања,
  • Психосоматски растројства
  • Постравматско стресно растројство
  • Хроничен стрес, несоници
  • Паничен страв,
  • Фобични состојби
  • Психооргански нарушувања
  • Дементни состојби