Специјалната болница „Филип Втори“ подготвена за стартот на кампот „Кирил Лазаров7“

Дневна доза здравје

јули 07,2015

Специјалната болница „Филип Втори“ подготвена за стартот на кампот „Кирил Лазаров7“

Сцпецијалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ комплетно е подготвена за 150 -те деца кои се дел од кампот „Кирил Лазаров 7„ .Околу досегашните подготовки зборува медицинскиот директор на болницата д-р Тања Анѓушева:

„Филип Втори “ направи комплетна подготовка на целокупниот медицински материјал што е неопходен за обезбедување комплетна медицинска заштита на децата кои што ќе учествуваат на летниот камп„Кирил Лазаров 7“. Предходно е направен систематски преглед на вкупно 150 деца. Сите деца се добри и подготвени за редовни тренинзи. Исклучок се само две дечиња кај кои навреме беа откриена промени во работата на срцето и за жал неможат да бидат дел од кампот. Со прегледите се овозможи навремено откривање и навремен третман на некои промени на срцевите заболувања кај дечињата.Филип Втори како тим обезбеди медицинска екипа во состав на доктор Сузана Јанчевска специјалист ортопед која има долгогодишно искуство од областа на ортопедијата и трауматологијата, но и во работата на брза помош и интензивни лекување така што ќе биде комплетно способна да ги згрижи евентуално ново појавените здравствени проблеми кај дечињата. Потоа медицинската сестра Трајанка Стојановска-Дамевски , како и физиотерапевтот Блаже Арсов . Овој летен камп нема да биде замислен само во смисила на активно спортување, туку децата ќе имаат и адекватна едукација од областа на здравиот живот .За таа цел „Филип Втори“ како установа обезбеди кратка едукативена програма , од областа на здрава исхрана , децата ќе се запознаат со тоа што е здрава храна , што треба да преферираат во исхраната ,како да си го сочуваат своето здравје преку здравата храна , потоа имаме предавање од областа на здрав живот, тука комплетно се опфатени компонентите на здрава храна, здрав живот , физичка активност , ментално здравје кај децата. Кратко запознавање ќе имаме и за одговор на прашањата : Што е срце , што е кардио васкуларен систем,како срцето и кардиоваскуларниот систем заедно со органите за дишење се непоходни, за едно правилно спортување, правилен развој на детската возраст . Последниот едукативен дел ќе биде посветен на психологијата , колку е битно психичкото здравје кај децата и како истото да го обезбедат . Тоа нема да биде класично предавање , истото е замислно како дел од една интерактивна работилница каде што дечињата ќе ги потенцираат своите проблеми, истакнувајќи што е правилно, што неправилно во животот за да може низ игра и разговор да се откријат некои евентуални конфликтни ситуации во самите нив . Ова искуство од недела дена ќе даде голем плод за подобрување на здравиот живот кај младата популација. Оваа соработка со тимот на Кирил Лазаров ќе стане традиционална со што ќе допринесеме за идни здрави генерации во Македонија“.