DITA EUROPIANE E PËRDORIMIT RACIONAL TË ANTIBIOTIKËVE

Doza e shëndetit ditor

Nëntor 11,2020

 18 Nëntori shënohet si Dita Evropiane e Përdorimit Racional të Antibiotikëve në mënyrë që të tërheqim vëmendjen se të gjithë duhet të përfshihemi në përdorimin e përgjegjshëm të këtyre ilaçeve në mënyrë që të ruajmë efektivitetin e tyre për brezat e ardhshëm!

Në një kontekst më të gjerë, nga data 14 deri më 20 nëntor shënohet si Java Botërore e Ndërgjegjësimit për përdorimin racional të antibiotikëve dhe ka për qëllim aktualizimin dhe krijimin e vetëdijes për problemin e rezistencës ndaj antibiotikëve.

Gjatë pandemisë COVID-19, përdorimi iracional i antibiotikëve nënkupton abuzimin e tyre përfundimtar për të cilin pasojat do të jenë të gjera. Fatkeqësisht, periudha në vijim parashikohet të shënohet si një epokë post-antibiotike.

Çfarë janë lëndët antimikrobike?

Antimikrobikët janë produkte mjekësore që vrasin ose pengojnë rritjen e mikroorganizmave të gjalla.

Çfarë është rezistenca antimikrobike?

Është rezistencë ndaj një ose më shumë antimikrobëve të zbatueshëm për terapinë ose profilaksën. Kjo është një dukuri që mund të ndodhë në mikroorganizma.

Për bakteret, rezistenca ndaj antibiotikëve do të thotë aftësia e një bakteri për të kundërshtuar efektet e një antibiotiku:

 • Rezistenca ndodh atëherë kur antibiotiku humbet aftësinë për të shkatërruar apo për të penguar përhapjen e baktereve.
 • Disa baktere janë natyrshëm rezistente ndaj antibiotikëve (rezistencë intrizing).
 • Një problem shqetësues është kur bakteret që janë natyrshëm të ndjeshëm ndaj ndonjë antibiotiku të caktuar bëhen rezistentë si rezultat i adaptimit nëpërmjet ndryshimeve gjenetike.
 • Gjenet për kodimin e rezistencës ndaj antibiotikëve shumë lehtë mund të kalojnë nga një lloj bakteri në tjetrin me anë të kalimit apo dhënies së materialit gjenetik
 • Në luftën e vazhdueshme për “hapësirë ​​ekologjike” zgjidhen të gjitha bakteret rezistente sepse antibiotiku vret llojet e ndjeshme
 • Bakteret rezistente ndaj antibiotikëve mbijetojnë në prani të antibiotikëve dhe vazhdojnë të rriten dhe shtohen, duke shkaktuar përkeqësimin e gjendjes, kohëzgjatjen e sëmundjes ose vdekjen.
 • Infeksionet me baktere rezistente kërkojnë trajtim me antibiotikë alternative dheme kosto shumë më të lartë të cilët shpesh japin më shumë efekte anësore. Trajtimi i infeksioneve me baktere rezistente kërkon administrimin intravenoz të antibiotikut në ambient spitalor në vend të antibiotikëve oralë në shtëpi.
 • Pasi të jetë shfaqur bakteria rezistente, ajo mund të transmetohet edhe tek personat e tjerë si e tillë (rezistente), dhe përdorimi i antibiotikëve në përgjithësi tek njerëzit dhe tek pacientët në spital, siguron mbështetje të fortë për përhapjen e tyre.

Cilat janë pasojat e rezistencës?

Ne do të hyjmë në epokën post-antibiotike, që do të thotë se antibiotikët do të humbasin efektivitetin e tyre dhe infeksionet përsëri do të jenë shkaku i vdekshmërisë së lartë.

Çfarë mund të bëjë secili prej nesh?

 • Të përdorim antibiotik vetëm me rekomandimin e mjekut
 • Të përfundojmë gjithmonë dozën e përshkruar, edhe atëherë kur ndihemi më mirë
 • Të mos përdorim asnjëherë antibiotikë të vjetër
 • Të mos shkëmbejmë asnjëherë antibiotikë me të tjerët
 • Të parandalojmë shfaqjen e infeksioneve me anë të larjes së rregullt të duarve, vaksinime të rregullta dhe shmangien e kontaktit të afërt me personat e infektuar

Antibiotikët janë ilaçet e vetme që shkaktojnë dëme jo vetëm individuale, por edhe globale!

 

 1. Rezistenca ndaj antibiotikëve është një problem serioz shoqëror me një tendencë në rritje në Evropë – Shfaqja, përhapja dhe zgjedhja e baktereve rezistente ndaj antibiotikëve është një kërcënim për sigurinë e pacientit në spitale.
 2. Abuzimi me antibiotikët në spitale është një nga faktorët që çon në rezistencën ndaj antibiotikëve – Ka shumë të ngjarë që një pacient i shtruar në spital të marrë antibiotikë dhe 50% e atyre antibiotikëve të jepen pa nevojë. Abuzimi me antibiotikë në spitale është një faktor kryesor në zhvillimin e rezistencës.
 3. Përfitimet nga përdorimi i kujdesshëm i antibiotikëve – Përdorimi i kujdesshëm i antibiotikëve parandalon shfaqjen e baktereve rezistente ndaj antibiotikëve dhe zvogëlimi i përdorimit të antibiotikëve është proporcional me incidencë të zvogëluar ndaj infeksioneve të Clostridium difficile.
 4. Strategjia e mirë mundëson përdorimin e arsyeshëm të antibiotikëve – Strategjia e duhur ndihmon në përmirësimin e praktikës së përshkrimit të antibiotikëve dhe reduktimin e rezistencës ndaj antibiotikëve në kushte spitalore.