ЗОШТО ДОЈДОВ ОВДЕ, ЗОШТО МОЈОТ ИЗБОР БЕШЕ БОЛНИЦАТА „ФИЛИП ВТОРИ“ ?

Дневна доза здравје

март 03,2015

Д-Р МИТРЕВ Е ПРИМЕР ЗА МЛАДИТЕ ДЕКА МОЖЕ ДА СЕ УСПЕЕ ВО ТАТКОВИНАТА

Во овие изминати 15 години во Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ здравствено биле згрижени огромен број на пациенти, од различна национална и верска исповест, образование, едукација, поглед на свет, многумина од нив спасени од сигурна смрт. Сите тие за нас биле и ќе бидат исти, бидејќи животот е еден за секој од нас.