Advanced Principles in Operative Fracture Management Course for ORP

Дневна доза здравје

декември 12,2013

Advanced Principles in Operative Fracture Management Course for ORP

Во период од 8-10.11.2013 год. Во Загреб,Хрватска,се одржа првиот Advanced Principles in Operative Fracture Management Course for ORP,во рамките на AO Trauma.Курсот се состоеше од теоретски предавања,дискусии на случај и практични вежби,кои завршија со тестирање на стекнатото знаење и доделување на сертификати.Акцент беше ставена минимално инвазивните техники при остеосинтеза(MIPO).Имаше учесници од 12 земји,а од нашата болница учество земаа инструментарките Катерина Ристовска Јанев и Десанка Ѓурчиноска.